Xem tất cả 1 kết quả

Xe dùng để phục vụ kéo hàng hoá từ 2 tấn trở lên có thể sử dụng động cơ điện hoặc động cơ dầu diesel.

Click nhận CK 5-7%