Máy xúc lật mini 933 – gầu 1,5 m3.

Click nhận CK 5-7%