Sản phẩm được sử dụng trong nhà xưởng chuyên nghiệp để bốc xếp hàng hoá ở độ cao từ 1.5 đến 5m so mới mặt sàn.

Click nhận CK 5-7%