Showing the single result

Xe nâng có thể đứng lên để điểu khiển hoặc đi bộ. Chủ yếu là xe nâng điện cỡ nhỏ và gọn, thay vì xe nâng có đối trọng đằng sau. Phù hợp cho nhà xưởng công nghiệp với diện tích nhỏ giữa các kệ hàng.

094.3333.885