• Model: CBD15-AMC1-I, CBD20-AMC1-I
  • Tải trọng nâng – Load capacity range covering: 1.5t, 2.0t
  • Tự trọng của xe – Service weight (Including battery): 190kg, 270kg
  • Bình Pin – Battery capacity: 24V/40Ah, 48V/20Ah
  • Dòng điện để sạc – Charger: 24V-20A, 48V-10A

HOTLINE 094.3333885

View products
View products
Read more

094.3333.885