(3 customer reviews)

Xe nâng Liugong C-series – sản phẩm xe nâng Liugong mới được nhà sản xuất Liugong phát triển nhằm phục vụ thị trường Bắc Mỹ ( Các nước có ngành công nghiệp vô cùng phát triển, luôn xử dụng xe nâng hàng nhiều)
Xe nâng liugong thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khắt khe của các nước như Mỹ, Canada, Mexico, Argentina về chất lượng xe.

094.3333.885